Kru Moodang

นางสาวณัฐนภา วรบวร (ครูหมูแดง)

• จบการศึกษาปริญาตรีจาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี หลักสูตรครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ

• จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจาก โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) วิชาเอก ทัศนศิลป์

• ผ่านการฝึกสอน วิชาศิลปะพื้นฐาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

ศิลปะเป็นวิชาที่ไม่ได้สอนแค่ศิลปะ แต่สอนให้เด็กได้เรียนรู้ธรรมชาติต่างๆรอบๆตัว วัฒนธรรมต่างๆ และรู้จักธรรมชาติของตัวเอง

เด็กในช่วงวัย Preteen (6 – 12 ปี) จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านร่างกาย และด้านความคิด พวกเขาจะเริ่มมีเหตุมีผลมากขึ้น มีการคิดและวางแผนอย่างเป็นระบบมากขึ้น ศิลปะจะสามารถเข้าไปช่วยให้เด็กช่วงวัยนี้ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ จิตนาการ และความเป็นตัวตนของพวกเขาผ่านงานศิลปะได้อย่างเต็มที การเรียนPaintingแต่ละชนิดของสีจะช่วยฝึกทักษะที่แตกต่างกันออกไป เช่น สีน้ำ เป็นสีที่ต้องใช้สมาธิต้องคิดอย่างเป็นระบบ และลงสีให้ไว เพราะถ้าหากสีแห้งแล้ว ถ้าลงสีช้ำจะทำให้สีด่าง ดูไม่กลมกลืนกันและแก้ไขได้ยาก ดังนั้นขณะทำจะต้องมีการวางแผน ขณะที่ระบายอยู่จะต้องคิดแล้วว่าต่อไปจะใช้สีอะไรผสมแบบไหนเพื่อที่จะลงสีได้อย่างต่อเนื่อง

คล้ายๆกับสีอคิลิกที่แห้งไว หากสีแห้งแล้วจะไม่สามารถเกลี่ยสีเข้าหากันได้ ไม่สามารถลบได้เป็นสีที่ติดแล้วติดเลย จึงจะต้องรู้จักการแก้ปัญหา และวิเคราะห์ว่าจะแก้ไขอย่างไร

ในทางกลับกันสีโปสเตอร์เป็นสีที่สามารถเกลี่ยได้ ถ้าหาแห้งแล้วยังสามารถละลายสีเพื่อแก้ไขได้ใหม่เป็นสีที่ใช้ความใจเย็นในการระบาย และเก็บรายระเอียด ใช้สมาธิในการระบายมือให้นิ่งที่สุด เพื่อให้ได้รูปที่สวยงาม

ศิลปะจึงถือได้ว่าเป็นตัวช่วยให้เด็กๆ ได้คิดวิเคราะห์และวางแผนอย่ามีระบบ รู้จักแก้ไขปัญหา มีสมาธิและใจเย็น สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้พวกเขาเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข ในช่วงวัยต่อๆไป

พบกันคุณครูหมูแดงได้ในคลาส painting 6-12 ปี และผู้ใหญ่

Leave a Reply