9 BENEFITS OF DIRTY FREE PLAY

on

เป็นการเล่นที่มีเสรีภาพที่สุดในโลก คุณพ่อคุณแม่ปล่อยเขาเล่นอย่างอิสระ (Free Play) อย่าไปช่วยหรือออกความคิดเห็น ปล่อยเขาเลอะเทอะเปรอะเปื้อนตามสบาย ความเป็นอิสระประกอบกับวัสดุที่ไม่มีขอบเขต เช่น ทรายและน้ำ จะช่วยให้เขาคิดสร้างสรรค์ได้อย่างไม่น่าเชื่อ ความคิดสร้างสรรค์ในเด็กเล็กเราเรียกว่า Initiative จะทำให้เซลล์ประสาทในสมองยืดแขนงประสาทออกไปแตะและเชื่อมต่อกับเซลล์ประสาทตัวอื่นๆ เกิดเป็นเครือข่ายใยประสาทนับล้านล้านตัว นี่คือวิธีกระตุ้นและเตรียมความพร้อมสมองของลูกเล็กที่ดีที่สุดในโลก และราคาถูกที่สุด

สำหรับเด็กซน เด็กดื้อ รวมทั้งเด็กสมาธิสั้น(ซึ่งเป็นจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้) การปล่อยเขาเล่นอย่างเสรีเพื่อช่วยระบายพลังส่วนเกินได้ดียิ่ง มีข้อแม้ว่านี่คือเวลาและสถานที่ของเขา คุณพ่อคุณแม่กรุณาอย่ายุ่ง ท่านลองทำสักพักเด็กจะดื้อน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด

หากมีพี่น้องหรือเด็กเล็กสัก 1-2 คนเล่นด้วย พวกเขาจะเรียนรู้วิธีเล่นด้วยกันโดยธรรมชาติ ช่วยกันคิดสร้างสรรค์วิธีเล่น ดีกว่านั้นคือพวกเขาเรียนรู้วิธีแบ่งพื้นที่เล่น รู้จักแบ่งปัน และรู้จักการอยู่ร่วมกับผู้อื่นโดยสามารถลองผิดลองถูกได้ตามสบาย จะตบตีกันบ้างเดี๋ยวก็ดีกันเอง

ได้ฝึกภาษา ระหว่างที่เด็ก 2 คนหรือมากกว่าเล่นด้วยกัน เขาจะพูดกันหรือพูดคนเดียวอย่างแน่นอน การพูดคือการฝึกใช้ภาษา “ขอหน่อย” “อย่าทำ” “ไม่เอา” “อยู่นิ่งๆ” เป็นต้น

พัฒนาการทางภาษา(language development)และการเล่นสมมติ(role play)เป็นของสองสิ่งที่พัฒนาด้วยกันและส่งเสริมกันและกันเสมอ ยิ่งพัฒนาทางภาษามากก็คิดบทบาทสมมติได้มาก ยิ่งเล่นสมมติมากภาษายิ่งรุดหน้าขึ้นไปอีก

แม้ว่าระหว่างการเล่นเราจะให้อิสระเต็มที่ สกปรกกันได้ตามสบาย แต่เสรีภาพและความสกปรกนั้นจะมีขอบเขต คุณพ่อคุณแม่ต้องกำหนดพื้นที่เล่นให้ชัดเจนและห้ามออกนอกเขต เช่น ไม่ย่ำเท้าที่สกปรกขึ้นบ้าน ไม่ขนทรายออกนอกบริเวณหรือขนขึ้นบ้าน นอกจากนี้ยังกำหนดเวลาเล่นที่ชัดเจน เขายังจะได้วินัยและการควบคุมตนเองให้อยู่ภายใต้กฎ กติกา มารยาทของสังคมอีกด้วย

เขาต้องใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ทั้งแขนขา ยืนทรงตัว ย่ำบนทราย ตักทราย ออกแรงต้นแขนงัดทรายขึ้นมา เหล่านี้ทำให้กล้ามเนื้อมัดใหญ่แข็งแรง กล้ามเนื้อมัดใหญ่แข็งแรงจะส่งผลกระทบถึงพัฒนาการทางจิตวิทยาที่เรียกว่า Autonomy คือความมั่นใจว่าเราก็ทำได้

เขาต้องใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กระหว่างนิ้วมือสิบนิ้วอย่างเป็นอิสระ กล้ามเนื้อบริเวณนี้มีมากกว่าร้อยมัดเพื่อเตรียมให้มนุษย์สามารถสร้างสรรค์งานศิลปะที่สัตว์อื่นทำไม่ได้ ยิ่งสิบนิ้วเคลื่อนไหวได้อย่างละเอียดและมีเสรีภาพไปได้ทุกทิศทางมากเท่าไร สมองส่วนที่รับผิดชอบนิ้วมือทั้งสิบซึ่งกินอาณาบริเวณกว้างขวางมากจะทวีขนาดและปริมาณข่ายใยประสาทมากยิ่งขึ้นและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น
👉🏻เด็กเล็กจะไม่เพียงมีนิ้วมือทั้งสิบพร้อมใช้งานศิลปะ แต่สมองที่พัฒนาตามความสามารถของนิ้วมือทั้งสิบส่งผลให้ไอคิวสูงขึ้นไปอีก เพราะไอคิวมิใช่ดัชนีวัดความฉลาด ไอคิวเป็นดัชนีวัดความสามารถในการปรับตัว

สิบนิ้วแคล่วคล่อง ข่ายใยประสาทในสมองยิ่งคล่องแคล่ว เปรียบเสมือนตรอกซอกซอยที่สานเป็นร่างแหไม่สิ้นสุด รถจะติดหรือชีวิตมีอุปสรรคเช่นไร ลูกของเราก็หาซอยเข้าหรือรู้วิธีเอาตัวรอดได้เสมอ
👉🏻เทียบกับคัดไทยซึ่งพัฒนากล้ามเนื้อนิ้วได้บางมัดแต่ทำลายหลายมัด หรือใช้นิ้วเพียงสองนิ้วเขี่ยแท็บเล็ต การปล่อยลูกๆเล่นกองทรายมีประโยชน์มากกว่ามาก

🙏🏻 ขอบคุณนายแพทย์ประเสริฐ ที่สนับสนุนให้เด็กๆเล่นเลอะเทอะและเล่นศิลปะค่ะ

ครูพลอย
.
.
Sensory n Art (1.5-2.5yrs)
ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์
10:00-11:30
.
089-203-8272 Kru Ploy👩🏻‍🎨
LineID: @scrambled_art

📍Pattanakarn61
Open everyday
9:30-18:00

More class photos👇🏻
www.scrambledart.com

🖍Process Art and art class for 1.5-12 years old and adult

Leave a Reply